Zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Kancelaria Adwokacka Marcin Prüffer informuje, iż w przypadku udostępnienia przez Państwa danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel, itp) administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Marcin Prüffer ul. Goliana 14, 32-020 Wieliczka.

W związku z powyższym przysługują Państwu następujące prawa:
– przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,
– wyrażenia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych – czyli prawie do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy) swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, 
– wniesienia skargi do organu nadzorczego -PUODO
– bycia zapomnianym – czyli możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych przez administratora (przedsiębiorcę) lub żądanie powiadomienia o tym innych administratorów, którym udostępniono te dane (wyjątkiem jest przetwarzanie na podstawie prawa),
– przenoszenia danych – czyli prawie do otrzymania od administratora (przedsiębiorcy) swoich danych osobowych lub przesłania tych danych innemu administratorowi.

Dane osobowe zbierane są tylko w zakresie niezbędnym do właściwego świadczenia usług na Państwa rzecz. Ponadto Kancelaria informuję, iż nie przekazuje żadnych Państwa danych innym podmiotom.